۱۳۹۶ دوم آذر

Email

Englishenglish
Right
 
L
نمایش آگهی
کد : 20299/05پ/91
عنوان آگهی : انجام خدمات عمليات شستشو ولايروبي وبازرسي و ويدئومتري شبكه هاي فاضلاب .
آگهی در محدوده :
شرکت منتشر کننده : گروه مناقصه شركت آبفاي منطقه3تهران
مهلت دریافت اسناد : 1391/10/09
محل دریافت اسناد : تهران - جلال ال احمد - اول ارش مهر- شركت آب وفاضلاب منطقه 3 شهرتهران
تلفن تماس :
سپرده شرکت در مناقصه :
شماره حساب جهت سپرد :
عنوان روزنامه : جام جم
تاریخ انتشار : 1391/09/29
شماره صفحه روزنامه :
سایت منتشر کننده آگهی :
متن آگهی :
 

بسمه تعالي

موضوع : آگهي مناقصه عمومي (دو مرحله اي)

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب منطقه3 شهر تهران

2- موضوع مناقصه : انجام خدمات عمليات شستشو ولايروبي وبازرسي و ويدئومتري شبكه هاي فاضلاب .

3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه : متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند حداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 9/10/91 با معرفي نامه معتبر به دبيرخانه اين شركت به نشاني : تهران ، خيابان جلال آل احمد ابتداي آرش مهر( شهر آرا ) مراجعه و مبلغ 000ر200 (دويست هزار)  ريال به حساب شماره 2-4222718-2-146 نزد بانك اقتصاد نوين شعبه كوي نصر به نام شركت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران واريز و فيش مربوطه را به دبيرخانه اين شركت تسليم ونسبت به در يافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

4 - مبلغ بر آورد و مدت اجراي كار : 000ر000ر450ر3 ريال (سه ميليارد و چهارصدوپنجاه ميليون)  ريال و 12 ماه شمسي.

5- محل اعتبار : از محل اعتبارات جاري شركت

6- مبلغ تضمين شركت در مناقصه به ميزان 000ر000ر131 ريال و به يكي از انواع ذيل مي باشد :

- چك بانكي تضميني ، ضمانتنامه بانكـي و يا واريز نقـدي به حساب شماره 5-4222718-2-146 نزد بانك اقتصاد نوين شعبه كوي نصربنام شركت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران و به پيشنهادهاي فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده هاي مخدوش يا سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

7- مهلت ومحل تحويل پيشنهاد : تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 20/10/91 به دبيرخانه اين شركت به نشاني مذكور.

8- زمان ومحل گشايش مرحله اول پيشنهادها (پاكات الف وب): ساعت 10:15صبح روز يكشنبه مورخ 24/10/91 در محل سالن كنفرانس اين شركت باز و قرائت خواهند شد.

9- زمان ومحل گشايش مرحله دوم پيشنهادها (پاكات ج): ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 1/11/91 در محل سالن كنفرانس اين شركت بازوقرائت خواهند شد.

10- هزينه درج آگهي در يك نوبت بعهده برنده مناقصه مي باشد .

11- سايراطلاعات مربوطه دراسنادمناقصه مندرج است.نشانيهاي سايت اينترنتي:(http://iets.mporg.ir) و (http://www.nww.ir) و (http://tender.bazresi.ir)              كد فرم: QF-7438(01)

                                                                                             شركت آب و فاضلاب منطقه 3 شهر تهران

                  

تصویر آگهی :
انجام خدمات عمليات  شستشو ولايروبي وبازرسي و ويدئومتري شبكه هاي فاضلاب .
تاریخ انقضای آگهی : 1391/10/09
نوبت درج آگهی :
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد :
مهلت ارسال مدارک : 1391/10/20
محل اجرای پروژه :
تاریخ گشایش پاکات : 1391/10/24
تعداد مرور : 32
برنده مناقصه:
اسناد: انجام خدمات عمليات  شستشو ولايروبي وبازرسي و ويدئومتري شبكه هاي فاضلاب .
 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 135 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1242 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1965559 تعداد کاربران بر خط 15 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal