۱۳۹۶ سوم آذر

Email

Englishenglish
Right
 
L
height=10 height=10
height=25 صنعت در یک نگاه-شهری 91 height=25

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

گزارش صنعت آب وفاضلاب شهري در يك نگاه

پایان سال۱۳۹۱

كل كشور

جمع کل

واحد

عنوان

رديف

الف - بخش آب

۵۵,۹۲۷,۲۸۲

نفر

جمعيت قلمرو 

۱

۵۴,۲۸۹,۵۷۱

نفر

جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب

۲

۸۹۳,۷۰۷

نفر

جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب

۳

۹۸/۶۷%

درصد

درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب

۴

۱۱۳۱

شهر

تعداد كل شهر ها

۵

۱۰۸۲

شهر

تعداد شهر های تحت پوشش

۶

۱۱,۹۰۸,۶۵۸

فقره

تعداد مشترکین آب خانگي

۷

۱,۷۰۵,۷۵۷

فقره

تعداد مشترکین آب غیر خانگي

۸

۱۳,۶۱۴,۴۱۵

فقره

تعداد کل مشترکين آب

۹

۱۷,۲۰۶,۱۵۴

واحد

تعداد آحاد آب خانگي

۱۰

۲,۶۱۸,۳۱۰

واحد

تعداد آحاد آب غیر خانگي

۱۱

۱۹,۸۲۴,۴۶۴

واحد

تعداد کل آحاد آب

۱۲

۶۳

درصد

درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض

۱۳

۸۴۵۵

حلقه

تعداد كل چاه ها

۱۴

۶۶۵۲

حلقه

تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري

۱۵

۲۰۷

دهنه

تعداد چشمه های در مدار بهره برداري

۱۶

۸۶

رشته

تعداد قنات های در مدار بهره برداري

۱۷

۸۱۶۰

ميليون متر مکعب درسال

حداکثر ظرفيت تأمين آب

۱۸

۲۴۴۹

ميليون متر مکعب در سال

حجم آب سطحی

۱۹

۲۹۷۶

ميليون متر مکعب در سال

حجم آب زیرزمینی

۲۰

۵۴۲۵

ميليون متر مکعب در سال

حجم كل آب توليدی

۲۱

۳۰۱۱

ميليون متر مکعب در سال

حجم فروش آب خانگي

۲۲

۱۰۲۴

ميليون متر مکعب در  سال

حجم فروش آب غیرخانگي

۲۳

۴۰۳۵

ميليون متر مکعب در سال

حجم کل فروش آب

۲۴

۲۵/۶۲%

درصد

آب بدون درآمد

۲۵

۶۹۱

لیتر در شبانه روز

متوسط مصرف هر مشترک خانگی

۲۶

۴۷۸

لیتر در شبانه روز

متوسط مصرف هر واحد خانگی

۲۷

۱۳۶۳۹۸

کيلومتر

طول شبکه توزيع آب

۲۸

۲۶۲۳۸

کیلومتر

طول خطوط انتقال آب

۲۹

۴۰۲۲

باب

تعداد كل مخازن

۳۰

۱۴,۳۵۸,۸۴۳

متر مکعب

حجم کل مخازن

۳۱

۳۴۲۷

باب

تعداد مخازن در مدار بهره برداري

۳۲

۱۳,۵۹۹,۴۸۴

متر مکعب

حجم مخازن در مدار بهره برداري

۳۳

۱۱۱۳

ايستگاه

تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري

۳۴

۱۹۳۸۰

هزار مترمکعب درشبانه روز

ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري

۳۵

۱۱۹

واحد

تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری

۳۶

۶۹۹۱

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب 

۳۷

۹۶۵۴

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب

۳۸

۱۹

مدول

تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا

۳۹

۷۵۳

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا

۴۰

۳۸۳

واحد

تعداد آزمايشگاه هاي آب

۴۱

۷۹۶

دستگاه

تاسیسات کلرزنی گازی

۴۲

۱۹۴۱

دستگاه

تاسیسات کلرزنی مایعی

۴۳

۱۳۶

مورد

تاسیسات کلرزنی دستی

۴۴

۲۱۳۳۶

نفر

نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی

۴۵

۱۵۴

نفر

نيروي انساني مامور به خدمت

۴۶

۶۸۱۹

نفر

نیروی انسانی خدماتی

۴۷

۳۳۳

شهر

تعداد شهر دارای پروژه مطالعاتی فعال آب

۴۸

۸۸۳

شهر

تعداد شهر دارای پروژه اجرایی آب

۴۹

۴۱۹

تعداد

تعداد پروژه مطالعاتی فعال آب

۵۰

۲۱۴۴

تعداد

تعداد پروژه اجرايي آب

۵۱

ب - بخش فاضلاب

۲۱,۳۶۳,۱۱۷

نفر

جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب

۱

۳۸/۸۲%

درصد

 درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب

۲

۲۶۳

شهر

تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب

۳

۴,۲۶۹,۷۳۱

فقره

تعداد مشترکین فاضلاب خانگي

۴

۴۱۳,۸۶۹

فقره

تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي

۵

۴,۶۸۳,۶۰۰

فقره

تعداد کل مشترکين فاضلاب

۶

۶,۳۶۱,۳۶۵

واحد

تعداد آحاد فاضلاب خانگي

۷

۶۰۹,۹۰۴

واحد

تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي

۸

۶,۹۷۱,۲۶۹

واحد

تعداد کل آحاد فاضلاب

۹

۲,۷۹۴,۸۸۸

متر مکعب درشبانه روز

حجم فاضلاب جمع آوري شده

۱۰

۴۶۱۲۴

کيلومتر

طول شبکه جمع آوري فاضلاب 

۱۱

۲۶۷۸

کيلومتر

طول خطوط انتقال فاضلاب

۱۲

۱۴۶

واحد

تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری

۱۳

۲۵۹۲

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب

۱۴

۳۷۰۸

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب

۱۵

۹۸

مدول

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا

۱۶

۱۶۰۰

هزار متر مكعب در شبانه روز

ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا

۱۷

۱۴۳

واحد

تعداد آزمايشگاه فاضلاب

۱۸

۵۷

واحد

تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب

۱۹

۳۳۹

شهر

تعداد شهر دارای پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب

۲۰

۲۹۰

شهر

تعداد شهر دارای پروژه اجرایی فاضلاب

۲۱

۳۷۵

تعداد

تعداد پروژه مطالعاتی فعال فاضلاب

۲۲

۵۶۲

تعداد

تعداد پروژه اجرایی فاضلاب

۲۳

 

7985 :تعداد بازدید
1392/07/29 :تاریخ بروز رسانی
height=10 height=10
 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 524 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 922 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1966870 تعداد کاربران بر خط 6 تعداد کاربران لاگین بر خط 1
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal