شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور, آبفا , آبفا کشور, وزارت نيرو , شرکت مهندسی آب و فاضلاب, شرکت مهندسی آب, آب و فاضلاب کشور, آب و فاضلاب , آب و فاضلاب شهری , آب و فاضلاب روستایی, Iran water company, water, waste,national water iran, national water and waste water Iran

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور, آبفا , آبفا کشور, وزارت نيرو , شرکت مهندسی آب و فاضلاب, شرکت مهندسی آب, آب و فاضلاب کشور, آب و فاضلاب , آب و فاضلاب شهری , آب و فاضلاب روستایی, Iran water company, water, waste,national water iran, national water and waste water Iran

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور, آبفا , آبفا کشور, وزارت نيرو , شرکت مهندسی آب و فاضلاب, شرکت مهندسی آب, آب و فاضلاب کشور, آب و فاضلاب , آب و فاضلاب شهری , آب و فاضلاب روستایی, Iran water company, water, waste,national water iran, national water and waste water Iran شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور, آبفا , آبفا کشور, وزارت نيرو , شرکت مهندسی آب و فاضلاب, شرکت مهندسی آب, آب و فاضلاب کشور, آب و فاضلاب , آب و فاضلاب شهری , آب و فاضلاب روستایی, Iran water company, water, waste,national water iran, national water and waste water Iran شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور, آبفا , آبفا کشور, وزارت نيرو , شرکت مهندسی آب و فاضلاب, شرکت مهندسی آب, آب و فاضلاب کشور, آب و فاضلاب , آب و فاضلاب شهری , آب و فاضلاب روستایی, Iran water company, water, waste,national water iran, national water and waste water Iran
۱۳۹۶ سي و يکم شهريور

Email

Englishenglish
Right
 
L
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو راستمنو راست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه مديريت عامل</span>حوزه مديريت عامل
معرفي مدير عامل
حوزه رياست و روابط عمومي
هسته گزينش
مديريت حقوقی,بازرسي و پاسخگويي به شكايات
دفتر بررسي هاي اقتصادي و خدمات مشتركين
حراست و امور محرمانه
مركز تحقيقات و ارتباط با صنعت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونين</span>حوزه معاونين
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری </span>معاونت راهبری و نظارت بر بهره برداری
معرفی معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری
وظايف و مسئولیتهای معاونت بهره برداری
مديريت بهداشت آب و فاضلاب
مديريت نظارت بر بهبود روش‌هاي بهره‌برداري از آّب
مديريت نظارت بر بهبود روش‌هاي بهره‌برداري از فاضلاب
مديريت مصرف و كاهش آب به حساب نيامده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت برنامه ريزي توسعه </span>معاونت برنامه ريزي توسعه
معرفی معاون برنامه ریزی و توسعه
وظايف و مسئولیتهای معاونت برنامه ریزی و توسعه
مدیریت برنامه ریزی و توسعه
مديريت بررسي‌هاي فني
دفتر نظارت بر طرح‌هاي آب و فاضلاب
مديريت توسعه مشاركت و منابع مالي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت  منابع انسانی و پشتیبانی</span>معاونت منابع انسانی و پشتیبانی
معرفی معاون منابع انسانی و پشتیبانی
وظایف و مسئولیتهای منابع انسانی و پشتیبانی
مديريت آموزش و منابع انساني
دفتر توسعه مديريت و تحول اداري
مديريت آمار و فناوري اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی </span>معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی
معرفی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی
وظايف و مسئولیتهای معاونت هماهنگی وپشتيباني
مديريت مالي و ذي‌حسابي
دفتر نظارت مالي، بودجه و امور مجامع عمومي
مديريت اداري و پشتيباني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آمار و اطلاعات</span>آمار و اطلاعات
صنعت در یک نگاه-شهری 94
صنعت در یک نگاه-روستایی 94
صنعت در یک نگاه-شهری 93
صنعت در یک نگاه-روستایی 93
صنعت در یک نگاه-شهری 92
صنعت در یک نگاه-روستایی 92
صنعت در یک نگاه-شهری 91
صنعت در یک نگاه-روستایی91
وضعیت نیروی انسانی در پایان سال 91
ليست طرحهاي آب و فاضلاب کشور در سال 1391
آمار و اطلاعات شركتهاي آب و فاضلاب شهري-پايان 91
دريافت اطلاعات و گزارشات در قالب فايل Excel
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل های مرتبط</span>دستورالعمل های مرتبط
نحوه تکمیل "گزارش اقلام پایه، بخش آب
نحوه تکمیل "گزارش اقلام پایه، بخش فاضلاب
نحوه تکمیل گزارش سیستم MIS
آئین نامه نحوه تمرکز آمار و اطلاعات
نحوه تکمیل "گزارش صنعت آب و فاضلاب
آمار و اطلاعات شركتهاي آب و فاضلاب روستايي-پايان 91
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سايت هاي مرتبط</span>سايت هاي مرتبط
زير سايتهاي شركت مهندسي
شركت آب و فاضلاب شهري
شركت آب و فاضلاب روستايي
سايت هاي مرتبط با صنعت آب و برق
پيوند به سايتهاي صنعت آب و برق پرتال وزارت نيرو
سایتهای انگیسی زبان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هدفمندی یارانه ها</span>هدفمندی یارانه ها
فرازهايي از فرمايشات مقام معظم رهبري
قوانین و مقررات هدفمندی یارانه ها
توصیه های صرفه جویی در مصرف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات مشترکین</span>خدمات مشترکین
شناسنامه خدمات
شناسنامه خدمات(pdf)
بیانیه سطح توافق خدمت
درگاه خدمات الکترونیکی آب و فاضلاب
قوانین و مقررات خدمات مشترکین
راهنمای پرداخت غیر حضوری
پرداخت اینترنتی قبوض
پرداخت از طریق تلفن بانک
پرداخت از طریق همراه بانک
نكات امنيتي در پرداخت قبض
تعرفه هاي آب و خدمات دفع فاضلاب مصوب 6/12/92
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نكات سازماني</span>نكات سازماني
نكته هاي سازماني و مديريتي
جملات برگزيده
خدمات الکترونیک دستگاه هاانتصاب آقای مراد نژادی بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره آبفار ایلام
1396/05/18
انتصاب آقای رضوی دیزجی بعنوان هیئت مدیره آبفار آذربایجان غربی
1396/05/18
انتصاب آقای علیرضا صادقی بعنوان هیئت مدیره آبفار تهران
1396/05/18
انتصاب آقای علی جعفری دهکاء بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آبفار گیلان
1396/05/01
انتصاب آقای علی پور بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آبفار گیلان
1396/05/01
انتصاب آقای محمدزاده بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آبفار کردستان
1396/05/01
انتصاب آقای جمشید زرین بعنوان عضواصلی هیئت مدیره آبفار کردستان
1396/05/01
انتصاب آقای کوهپیما بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آبفار فارس
1396/05/01
انتصاب آقای تاج آبادی بعنوان عضو علی البدل شرکت آبفار کرمان
1396/05/01
انتصاب آقای کابلی بعنوان مدیرعامل ابفار زنجان
1396/03/22
انتصاب آقای عبدالاحد ریگی بعنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان
1396/02/26
تمدید انتصاب آقای مهندس درویشعلی کریمی بعنوان مدیرعامل آبفار خوزستان 1395/12/24
انتصاب آقای خدادادی بعنوان عضو اصلی هیت مدیره آبفار کرمان 1395/12/23
انتصاب آقای دکتر حقیقی پور بعنوان مدیرعامل آبفا خوزستان 1395/12/23
انتصاب آقای فردوس کریمی بعنوان مدیرعامل شرکت آبفا اهواز 1395/12/23
انتصاب آقای رضاپور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای به عنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان زنجان
1395/12/16
انتصاب آقای محمد طاهری مدیرعامل شرکت آبفا کرمان بعنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان کرمان
1395/12/16
انتصاب آقای همه خانی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آبفا کرمانشاه
1395/12/16
انتصاب آقای فرخی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت آبفا مرکزی
1395/12/04
انتصاب آقای مهندس ایمانلو بعنوان مدیرعامل ابفا آذربایجان شرقی
1395/12/04
انتصاب آقای پوررجب بعنوان مدیرعامل آبفار تهران
1395/12/04
انتصاب آقای بصیری فر بعنوان عضو علی البدل آبفا لرستان
1395/12/04
انتصاب آقای ساداتی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره آبفا روستایی خوزستان 1395/11/19
پیوند به سایر ارگانها و سازمانها   زیر سایتهای آبفای کشور
سایت مقام معظم رهبری

 سایت دفتر آموزش 

سایت خبری شرکت مهندسی

سایت دفتر ریاست جمهوری

سایت امور بانوان 

سایت مناقصات شرکت مهندسی
سایت وزارت نیرو

سایت امور فرهنگی و دینی 

سایت معاونت نظارت بر بهره برداری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

سایت هدفمند سازی یارانه  سایت مرکز تحقیقات و خودکفایی صنعتی
میزان رضایتمندی مردم از خدمات آب   سایت دفترتجهیز منابع مالی
شرکت مادرتخصصی توانیر   معاونت مالی و پشتیبانی
شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران   دفتربرنامه ریزی طرح های آب و فاضلاب

واحد آزمون موسسه آموزش عالی علمی کاربردی وزارت نیرو

   سایت معاونت برنامه ریزی و توسعه

سایت جشنواره توانمندی های بهره برداری صنعت آب و فاضلاب

  سایت دفتر آمار و فن آوری اطلاعات

سامانه سامد 

  سایت حقوقی شرکت مهندسی

  سامانه ستاد

 

 دفتر بهبود روشهای بهره برداری آب

سایت ملی مناقصات  

 دفتر بهبود روشهای بهره برداری فاضلاب

 
   
 
 

 

 
اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 456 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1654 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1881705 تعداد کاربران بر خط 13 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal