۱۳۹۸ پنجم بهمن

Email

Englishenglish
Right
 
L
height=10 height=10
height=25 مديريت بررسي‌هاي فني height=25
عناوین وظايف و مسئولیتهای مدیریت بررسي هاي فني :
- نظارت برخدمات مهندسين مشاوردرحين انجام مطالعات وبررسي واظهار نظردرموردگزارشات ميان دوره اي.
- بررسي گزارشات نهايي مهندسين مشاور وارائه نظرات ، انتخاب وتاييد مناسبترين گزینه با همكاري شركتهاي ذيربط جهت تصويب گزارشها.
- مطالعه وتهيه استاندارد روشهاي طراحي ومحاسباتي مشتمل بر :
- تعاريف واژه ها، فرمولها، جداول،گرافها، ضرائب، برنامه هاي كامپيوتري، نقشه هاي تيپ و غيره با درنظر گرفتن شرايط اقليمي نقاط مختلف كشور.
- تدوين ضوابط فني و استانداردهاي مطالعاتي ومحاسباتي طرحهاي تامين ، انتقال وتوزيع آب طرحهاي جمع آوري وتصفيه فاضلاب.
- تهيه وتنظيم قيمتهاي پايه براي انواع كارهاي اجرايي صنعت آب وفاضلاب به انضمام مشخصات فني براي كليه اقلام فني مندرج در فهرست بهاء و بهنگام نمودن آنها.
- ارزيابي كار مهندسين مشاور .
- جمع آوري مشخصات پيمانكاران ومشاوران داخلي و بين المللي و همچنين مشخصات وكيفيت كارهاي انجام شده توسط آنها.
- تبادل نظر وهمكاري فني با سازمان هاي منطقه اي وشركتهاي آب وفاضلاب در زمينه تهيه واجراي طرحهاي آب وفاضلاب واعمال نظارت فني وكنترل پيشرفت طرحهاي مذكور.
- تهيه گزارش از توان اجرايي شركتهاي آب وفاضلاب براي مطالعه واجراي طرحهاي تصفيه آب وفاضلاب .
- همكاري دربرآورد آبي مورد نياز شهرها براساس آمار جمعيت شهرها وروند شهر نشيني ورشد جمعيت وتغيير الگوي مصرف وساير عوامل.
- انجام بررسيهاي كارشناسي به منظور شناخت كلي ابعاد واهداف طرحها وپروژه هاي مهندسي تامين آب وهمچنين شناسايي طرحهاي منطقه اي دراين زمينه.
- همكاري با شركتهاي آب وفاضلاب درتعيين شاخصهاي اولويت برنامه ريزي براي مطالعه منابع تامين آب و شهرها.
- برنامه ريزي براي مطالعه منابع تامين آب وآبرساني وتوزيع آب شهري.
- همكاري با شركتها در برنامه ريزي وايجاد شبكه هاي جمع آوري وتصفيه خانه هاي فاضلاب وتعيين سهم منابع محلي ودولتي براي اجراي آنها.
- تهيه گزارش ازوضعيت سيستمهاي بهداشتي فاضلاب شهرها ازنظربحراني بودن واولويت بندي آنها
مأموريت اصلي واحد :بررسي و تصويب طرح‌هاي آب و فاضلاب
ساختار سازماني وضع موجود واحد :ساختار سازماني اجرايي وضع موجود مطابق با ساختار مصوب شركت است
 
ليست فرايندهاي واحد بر اساس مالكيت فرايند در جدول زير ارائه شده است.
نام فرايند كد فرايند
بررسي و تائيد فني طرح‌هاي آب و فاضلاب Setad-M-P02
6266 :تعداد بازدید
1390/11/15 :تاریخ بروز رسانی
height=10 height=10
 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 251 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 815 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 608243 تعداد کاربران بر خط 54 تعداد کاربران لاگین بر خط 0
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal