۱۳۹۸ اول بهمن

Email

Englishenglish
Right
 
L
height=10 height=10
height=25 دفتر نظارت بر طرح‌هاي آب و فاضلاب height=25
عناوین وظايف و مسئولیتهای مدیریت نظارت بر طرحهاي آب و فاضلاب :
الف : عناوین وظايف و مسئولیتهای مربوط به طرحهاي اجرائی برنامه ريزي تامين آب شهري:
- همكاري در برآورد آب مورد نياز شهرها براساس آمار جمعي شهرها، روند شهرنشيني ورشد جمعيت.
- شناسايي وبه روز نگهداشتن اطلاعات ميزان آب تامين شده ، ميزان آب برداشت شده از منابع مختلف ( سطحي، زيرزميني، آب شيرين كنها و غيره).
- شناسايي و به روز نگهداشتن اطلاعات خطوط آبرساني، حجم مخازن، تعداد چاههاي حفاري وتجهيز شده و در دست بهره برداري.
- تهيه گزارشات مربوط به ميزان تامين وظرفيت تاسيسات آب شهرهاي مختلف به منظور تعيين وضعيت فعلي، ميزان كمبودها و اولويت اجراي طرحها.
- انجام بررسي هاي كارشناسي به منظورتعيين شاخص هاي كلان درتامين آب شرب دركشوربا درنظرگرفتن مواردآلودگي وكاهش پتانسيل منابع آب براثرعوامل محدودكننده مختلف ازنظركيفي وكمي .
- انجام بررسي هاي كارشناسي به منظور شناخت كلي ابعاد واهداف طرحها وپروژه هاي مهندسي تامين آب وهمچنين شناسايي طرحهاي منطقه اي دراين زمينه .
- بررسي واعلام نظرات كارشناسي در رابطه با مكاتبات ودرخواستهاي مردم ومسئولين شهرها واستانها به نمايندگان مردم درمجلس شوراي اسلامي درزمينه تامين آب شهر ودفع فاضلاب شهرها.
ب – عناوین وظايف و مسئولیتهای مربوط به طرحهاي اجرايي توزيع آب شهرها:
- بررسي به منظورتعيين اولويتهاي اجرايي طرحها وپروژه هاي توزیع آب وآبرساني به شهرها و صنايع.
- نظارت مستمر بر عمليات اجرايي طرحهاي تامين، انتقال وتوزيع آب وارائه پيشنهادات فني واجرايي به منظور بهبود كيفيت وتسريع در روند اجرايي كار.
- بررسي گزارشات پيشرفت فيزيكي طرحهاي اجرايي و تهيه گزارشات مربوط به چگونگي عملكرد طرحها درطول برنامه وچگونگي جذب اعتبارات.
- بررسي اسنادمناقصات مربوط به طرحهای تامين، آبرساني وتوزيع آب به شهرها و صنايع وتعيين شرايط خاص پيمان درصورت لزوم.
- شركت دركميسيونها وجلسات ذيل بنا به درخواست شركتها وبرحسب ضرورت:
- انتخاب پيمانكاران جهت شركت در مناقصات محدود.
- ارزيابي پيشنهادات پيمانكاران به ويژه پيمانكاران خارجي.
- کميسيون تحويل وتحول موقت وقطعي.
- نظارت برمستند سازي پروژه ها وثبت وضبط رخدادها وگرفتن ركوردهاي اجرايي وارائه پيشنهادات دراين زمينه .
- مشاركت درپروژه هاي تدوين ضوابط واستانداردهاي اجرايي مربوط به صنعت آب.
ج- عناوین وظايف و مسئولیتهای مربوط به طرحهاي اجرايي جمع آوري وتصفيه فاضلاب :
- آگاهي از سياستها وخط مشي هاي اجرايي مربوط به طرحهاي فاضلاب كشور.
- نظارت بر فعاليتهاي اجرايي محوله با توجه به امكانات ومنابع.
- همكاري درتائيد قابليت هاي مشاوران وپيمانكاران منتخب شركتهاي آب وفاضلاب درچهار چوب ضوابط ومقررات.
- همكاري دربررسي وتائيد وانتخاب مناسب ترين طرحهاي جمع آوري وتصفيه فاضلاب از نظر محاسبات سازه ومشخصات فني ساختمان.
- تهيه وتدوين ضوابط فني واجرايي طرحهاي شبكه فاضلاب وتصفيه خانه ها.
- نظارت عاليه بر فعاليتهاي كيفي وكمي پيمانكاران طرحهاي فاضلاب شركتها طبق برنامه زمانبندي وبكاربستن سيستم نظارتي شامل بازديد از پروژه ها، تهيه گزارش اداري، كنترل كيفي.
- نظارت برچگونگي اجراي طرحها وپروژه هاي ملي، تخصصي وعمراني فاضلاب، حصول اطمينان از رعايت ضوابط ومعيارهاي تعيين شده درطرحهاي تدوين شده بمنظور كنترل كيفيت كارهاي اجرايي توسط مشاورين، پيمانكاران وشركتهاي آب وفاضلاب.
- بررسي اسناد مناقصات مربوط به طرحهاي شبكه جمع آوري وتصفيه خانه هاي فاضلاب شهري وتعيين شرايط خاص پيمان درصورت لزوم.
- شركت دركميسيونها وجلسات زير، حسب ضرورت :
- انتخاب پيمانكاران جهت شركت درمناقصات محدود.
- ارزيابي پيشنهادات پيمانكاران .
- كميسيونهاي تحويل وتحول موقت وقطعي.
- همكاري ونظارت بر مستند سازي پروژه ها وثبت وضبط رخدادها وگرفتن ركوردهاي اجرايي و ارائه پيشنهادات دراين زمينه .
مأموريت اصلي واحد :نظارت و بهبود عملكرد شرکت‌هاي آب و فاضلاب روستايي، شهري و آب منطقه‌اي در اجراي طرح هاي آب و فاضلاب
ساختار سازماني وضع موجود واحد :ساختار سازماني اجرايي وضع موجود مطابق با ساختار مصوب شركت است
 
 ليست فرايندهاي واحد بر اساس مالكيت فرايند در جدول زير ارائه شده است.
نام فرايند كد فرايند
نظارت عاليه بر اجراي طرح‌‌هاي آب و فاضلاب Setad-M-P08
7745 :تعداد بازدید
1390/11/15 :تاریخ بروز رسانی
height=10 height=10
 
/
تعداد بازدیدکنندگان امروز 171 تعداد بازدیدکنندگان دیروز 1120 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 603894 تعداد کاربران بر خط 12 تعداد کاربران لاگین بر خط 3
پست الکترونیک info@nww.ir
/
کلیه حقوق وب سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب کشورمی باشد.استفاده از اطلاعات سایت با ذکر منبع بلامانع است.
حریم شخصی
Powered by DorsaPortal