X

تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

معرفی دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

 

دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور زیر نظر مستقیم مدیرعامل فعالیت می نماید.

حوزه تحقیقات و توسعه فناوری و ارتباط با صنعت فعالیت می کند .حوزه تحقیقات این دفتر با توجه به عنوان برگزیده شده برای آن در پژوهش های کاربردی و فناوری های نوین را در برگرفته و در حوزه توسعه فناوری حمایت از فعالیت های شرکت های دانش بنیان و طرح های نوآوری، اختراعات و ابتکارات مرتبط با صنعت آب و فاضلاب و حمایت از استارت آپهای فعال در صنعت آب و فاضلاب با محوریت رشد اشتغال زایی، تامین نیازهای بازار با اتکا به توانمندی های داخلی، افزایش خلاقیت و نوآوری و توسعه پایدار اقتصادی موثر و در حوزه ارتباط با صنعت محورهایی چون ارتباط با صنعت، تدوین و بومی سازی استانداردهای کالاهای تخصصی، تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها می باشد.

چشم انداز

 

با توجه به اهمیت و نقش بنیادین و حیاتی تحقیقات هدفمند در تبدیل سازمان ها به سازمانهای یادگیرنده، متولیان صنعت آب و فاضلاب را که یکی از ارکان زیربنائی توسعه جامعه می باشد، برآن می دارد تا منطبق بر اهداف چشم انداز بیست ساله کشور و سند توسعه پژوهش تحقیقات وزارت نیرو، در همه  تحقیقات ساختارمند و گسترده ی مرتبط و بمنظور گره گشائی از  زمینه های کوتاه  مشکلات و تنگناهای موجود در برنامه مدت، ارتقاء شاخصهای کمی وکیفی ارائه خدمات های میان مدت و ایجاد  به مشترکین در برنامه های تجارت  قدرت و افزایش رقابت در عرصه جهانی در یک دیدگاه آینده نگر در فردای بازار کسب و کار اقتصاد جهانی در برنامه های دراز مدت های خود داشته باشند.

سیاست ها

 
 • ایجاد زمینه های رشد و شکوفایی تحقیقات در صنعت آب و فاضلاب کشور و جهت دهی آنها به سمت ابداع راه حل های کاربردی برای حل مسایل و مشکلات صنعت
 • توسعه دانش و فناوری های نوین در صنعت آب و فاضلاب کشور با استفاده از پتانسیل علمی و حرفه ای داخلی و بین المللی
 • پشتیبانی از توسعه و به روز شدن صنایع تامین کننده کالاهای مورد نیاز صنعت
 

اهداف

 
 • نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در شرکت های آب و فاضلاب
 • افزایش روحیه علمی و خلاقیت کارشناسان بومی استانهای کشور
 • ایجاد زمینه های رشد وشکوفائی صنعت آب و فاضلاب و ارتقاء شاخصهای کمی و کیفی ارائه خدمات.
 • جهت دادن امور تحقیقات شرکتهای آب و فاضلاب به سمت ارایه راه حلهای مناسب به منظور رفع مسایل و مشکلات صنعت آب و فاضلاب.
 • هدایت وهماهنگی تحقیقات در شرکت های آب و فاضلاب
 • ایجاد ارتباط با مجامع دانشگاهی وپژوهشی داخلی وخارجی
 • بالا بردن توان علمی وفنی پژوهشگران ودستیابی به استانداردهای مطلوب و بهره وری بهتر.

عناوین وظایف و مسئولیتهای دفتر تحقیقات، توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

 
 • برنامه ریزی و هدایت کلیه شرکت های آب و فاضلاب در بخش تحقیقات
 • کاربردی کردن پروژه هـای تحقیقـاتی و اسـتفاده از نتـایج آن در عملیـات بهـره وری شـرکت مهندسی و شرکتهای تابعه
 • بسترسازی جهت رشد و توسعه طرح های نوآوری، اختراعات و ابتکارات در حوزه آبفا
 • نیازسنجی در راستای استانداردها و اولویت  بندی استانداردها و پیگیری تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت و پیگیری جهت تصویب استانداردهای تدوین شد
 • همکاری در فراهم نمودن زمینه های اجرائی و کاربرد استانداردهای صنعت آب و فاضلاب
 • ارتباط مستمر با سازمانهای مرتبط با تولید و تﺄمین کالاهای صنعت آبفا
 • حمایت از فعالیت های علمی (کتاب، مقالات و پایان نامه ها)
 • حضور در نمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی ملی و بـین المللـی جهـت معرفـی محصـولات و نیازمندیهای صنت
 • برنامه ریزی در جهت برگزاری نمایشگاه، سمینار، کنفرانس و همایش های مرتبط با صنعت آب و فاضلاب

شرح وظایف بخش تحقیقات و فناوری

 

شرح وظایف بخش تحقیقات

 
 • نیازسنجی و تبیین نیازهای تحقیقاتی صنعت و تدوین اولویت های تحقیقاتی شرکت های آب وفاضلاب
 • ابلاغ برنامه های تحقیقاتی سالیانه شرکتهای آب و فاضلاب
 • نظارت عالیه بر عملکرد انجام طرح های پژوهشی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستائی و هدایت و راهبری آنها.
 • نیازسنجی پروژه های تحقیقاتی ملی و منطقه ای و اولویت بندی برای انجام آن از طریق شرکت مهندسی و شرکت های آب و فاضلاب
 • اعلام نظر کارشناسی درخصوص پروژه های پژوهشی ارسالی از شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی.
 • تشکیل و راهبری کمیته پژوهش و فناوری و شورای هماهنگی تحقیقات و توسعه فناوری شرکت مهندسی و شرکتهای زیر مجموعه
 • انجام هماهنگی لازم با شرکت های آب و فاضلاب به منظور جذب سرباز نخبه وحمایت از پایان نامه های دانشجویی
 • انجام هماهنگی، تدوین و پیشنهاد بودجه تحقیقاتی سالیانه حوزه ستادی و شرکتهای آب و فاضلاب
 • تدوین برنامه ها، سیاست ها و خط مشی های لازم در خصوص جذب بودجه های تحقیقاتی و نظارت بر آن
 • ایجاد و به روز رسانی بانک های اطلاعاتی مرتبط وایجاد ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی و دانشگاهی کشور
 • مستندسازی ، نشر و ترویج نتایج طرح های تحقیقاتی انجام شده
 • حضور در نمایشگاهها و همایشهای ملی و بین المللی جهت ارائه دستاوردهای پژوهشی وکاربردی
 • حمایت از برگزاری کنفرانس ها و کارگاه های علمی و پژوهشی در زمینه تحقیقات کاربردی
 • حمایت از چاپ کتب تخصصی و مجلات علمی و پژوهشی

شرح وظایف بخش توسعه فناوری

 
 • بستر سازی جهت بکار گیری فناوریهای روز دنیا با استفاده از نتایج تحقیقات کاربردی صورت گرفته در سطح ملی و بین المللی.
 • بستر سازی جهت رشد طرح های ارائه شده مرتبط با حوزه آب و فاضلاب از شرکت های دانش بنیان
 • حمایت از طرح های نوین مرتبط با حوزه آب و فاضلاب در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری.
 • بسترسازی جهت رشد و توسعه طرح های نوآوری، اختراعات و ابتکارات صورت گرفته در حوزه آب و فاضلاب
 • پیگیری تدوین اسناد راهبردی و نقشه راه مورد نیاز حوزه های مختلف صنعت(فنی، بهره برداری و..)
 • پیگیری تدوین دستورالعمل های فنی مورد نیاز کالاهای صنعت آب و فاضلاب.
 • بررسی ومطالعه پیرامون شناسائی نرم ها، معیارها و استانداردهای عملیاتی و تجهیزاتی بین المللی وملی موجود و مورد نیاز صنعت آب و فاضلاب
 • گرداوری استانداردهای ملی و بین المللی مورد نیاز صنعت آب و فاضلاب در زمینه های مختلف
 • ارائه پیشنهاد و مشارکت درخصوص تدوین استانداردهای مورد نیاز صنعت (با نظارت سازمان ملی استاندارد ایران )
 • همکاری در جهت فراهم نمودن زمینه های اجرائی و کاربردی نمودن استانداردهای مرتبط باصنعت آب و فاضلاب

شرح وظایف بخش ارتباط با صنعت

 
 • ارتباط مستمر با ارگان ها و سازمان های مرتبط با تولید و تامین کالاهای صنعت آب و فاضلاب در کشور از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران و... در راستای ارتقاء کمی و کیفی کالاها
 • تشکیل و راهبری کارگروه ها و کمیته های راهبردی و تخصصی به منظور ارتقاء وحمایت از تولید داخل و بررسی مسائل زنجیره تامین کالاهای مورد استفاده در صنعت آب و فاضلاب و پیگیری تقویت زیرساخت ها و فرآیندها در راستای بهینه سازی این زنجیره
 • تولیدکنندگان و تامین کنندگان به منظور تقویت تعاملات در راستای تولید ، ارتباط مستمر با انجمن های صنفی و تشکل های مشاوران، پیمانکاران کالاهای با کیفیت مطابق نیازهای فنی صنعت آب و فاضلاب.
 • شناسایی و به روز نمودن اطلاعات مربوط به وضعیت تولید و تامین کالاها ی مرتبط از طریق وزات صنعت ، معدن و تجارت
 • مشارکت در کارگروهها و کمیته های مرتبط با حمایت از تولید داخل در وزارت نیرو و سایر مراجع ذیربط
 • برگزاری نشست های تخصصی در ارتباط با مباحث کالاها
 • کمک به حضور صنایع تولیدی در نمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی ملی و بین المللی جهت معرفی محصولات و نیازمندیهای صنعت آب و فاضلاب با محوریت وزارت نیرو و وزارت صنعت
اطلاعات تماس
 • شماره تماس : 02189601701
 • ایمیل: research[at]nww.ir
 • فکس : 021۸۸۹۷۶۵۵۹
بنرها

loading...
loading...
loading...
loading...
loading...