X

دفتر مدیریت مصرف انرژی و سیستم های کنترل

معرفی دفتر مدیریت مصرف انرژی و سیستم های کنترل

 
اهم وظایف
 • تدوین، پیگیری تصویب و نظارت بر اجرای برنامه های کلان مدیریت مصرف و مقررات، سیاستها و خط مشی های لازم برای بهینه سازی تامین و مصرف برق و انرژی
 • پیگیری برای تدوین و تصویب الگوی مصرف انرژی در فرایندهای مختلف آب و فاضلاب و پیش بینی ساز و کارهای مناسب برای ارتقاء راندمان انرژی تاسیسات آب و فاضلاب
 • بررسی و پیشنهاد تعرفه های برق بخش آب و فاضلاب برای تصویب توسط مراجع ذیربط
 • ارزیابی اجرای برنامه های بهبـود بهره وری صنعت آب و فاضلاب از نظر کفایت و اثـربخشی و پیش بینی سازوکارهای قانونی لازم برای حمایت از این برنامه ها
 • تصويب طرح هاي مهندسين مشاور و پيمانكاران به لحاظ مديريت مصرف انرژي و سيستم هاي كنترل
 • نظارت بر طراحی ، اجرا و بهره برداری از سیستم های کنترل خودکار مصرف انرژی
 • نظارت بر اجراي دستورالعمل هاي صادره در شركت هاي آ ب و فاضلاب شهري و روستايي
 • بررسی ، اولویت بندی و برنامه ریزی جهت تامین برق اضطراری تاسیسات آب و فاضلاب
 • کمک به حل مشکلات شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی در بخش برق و تعميرو نگهداري
 • هماهنگي در تهيه قوانين ملي ، دستورالعمل و استانداردهاي بهره‌برداري تجهيزات انرژی بر تاسیسات آب و فاضلاب (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • هماهنگي در تهيه قوانين ملي ، دستورالعمل و استانداردهاي نگهداري و تعميرات تاسیسات آب و فاضلاب (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • هماهنگي در تهيه قوانين ملي ، دستورالعمل و استانداردهاي اجراي سيستم SCADA در تاسیسات آب و فاضلاب (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • هماهنگي در تهيه دستورالعمل و استانداردهاي سيستم جامع بهره برداري به منظور ايجاد ارتباط و هماهنگي بين سيستم هاي كنترل انرژي ، SCADA،GIS، سيستم عمليات نت (نگهداري و تعميرات ) و سيستم كنترل كيفي آب و فاضلاب با يكديگر(حوزه فعاليت حاكميتي)
 • مشاوره فني با شرکت های اب و فاضلاب شهری و روستایی در جهت رفع مشكلات بهره‌برداري (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • همكاري در نظارت و تائيد فني كيفي و كمي تجهيزات مورد استفاده در بهره‌برداري تاسیسات آب و فاضلاب (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • بررسي حوادث برق تاسیسات آب و فاضلاب و تهيه گزارش فني در جهت جلوگيري از تكرار و پيشنهاد جهت رفع حوادث (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • همكاري و هماهنگي در جهت تهيه نمودارهاي پرسنل موردنياز بخش بهره‌برداري تاسیسات آب و فاضلاب در بخش انرژی و سیستم های کنترل (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • همكاري با دفتر برنامه‌ريزي و توسعه در جهت تهيه و تدوين برنامه‌هاي تعميراتي با توجه به شرايط بهره‌برداري بخش انرژی و سیستم های کنترل (حوزه فعاليت حاکمیتی)
 • همكاري با ساير بخش‌هاي ستادي شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، توانير و وزارت نيرو در رابطه با مسائل بهره‌برداري بخش انرژی تاسیسات آب و فاضلاب (حوزه فعاليت حاکمیتی)
 • همكاري در تخصيص بودجه جاري و بهينه‌سازي و سرمايه‌گذاري بخش انرژی و نظارت عاليه در اجراي آن (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • همكاري در تخصيص ارز موردنياز و استفاده از اعتبارات CDM (طرح توسعه پاک) برای تاسیسات آب و فاضلاب (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • همكاري در تائيد صلاحيت شركت‌هاي پيمانكار و بهره‌برداري تاسیسات آب و فاضلاب در بخش مديريت انرژي و سامانه هاي كنترل (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • همكاري در تهيه استانداردهاي بهره‌برداري تاسیسات آب و فاضلاب در زمینه برق ، مدیریت مصرف انرژی و سيستم هاي كنترل و نگهداري و تعميرات (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • همكاري در تقسيم اعتبارات تامین برق اضطراری (دیزل ژنراتورها ) و سایر اعتبارات طرح های عمرانی در بخش انرژی مابین شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی (حوزه فعاليت مالكيتي)
 • همكاري در پروژه‌هاي تحقيقاتي و مطالعاتي در زمینه انرژی (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • همكاري در جابجائي دیزل ژنراتورها در مناطق كشور جهت جبران كمبود برق اضطراری در زمان بحران (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • همكاري و نظارت بر خريدهاي تجهیزات انرژی بر و برقی در تاسیسات آب و فاضلاب
 • نظارت عالي بر پروژه‌هاي علمي، كاربردي صنعت آب و فاضلاب كه توسط سازمان‌هاي ذيربط و مراكز تحقيقاتي در جهت رفع مشكلات بهره‌برداري در زمینه انرژی تهيه مي‌شود (حوزه فعاليت حاكميتي)
 • بررسي و پيشنهاد ارائه رفع مشكلات بهره‌برداري تاسیسات آب و فاضلاب در زمینه انرژی و سیستم های کنترل خودکار و هماهنگي در رفع آنها و انعكاس آن به معاونت برنامه ریزی و توسعه و شركت‌هاي مهندسي مشاور جهت جلوگيري از تكرار در ساير پروژه‌ها (حوزه فعالیت حاکمیتی)
 • هماهنگي با ساير گروهها در رابطه با برنامه‌ريزي و نظارت بر اجرا جهت كاهش حوادث برق تاسیسات آب و فاضلاب ناشي ازعدم بهره‌برداري صحيح (حوزه فعاليت حاکمیتی)
 • همكاري در برگزاري سمينارهاي تخصصي و آموزش در بخش بهره‌برداري تاسیسات آب و فاضلاب در بخش انرژی در جهت ارتقاء فني و تخصصي پرسنل بهره‌برداري (حوزه فعاليت حاکمیتی)
 • تدوين دستورالعمل ها و رهنمودها و بهبود سامانه هاي بهره ور براساس استانداردهاي ملي و بين المللي
 • نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي بروز رساني و بهبود روشهاي مكانيزاسيون و اتوماسيون تاسيسات آب وفاضلاب
فعاليتها و برنامه هاي دفتر تله متري و سامانه هاي كنترل

از آنجا كه در حال حاضر تامين آب شرب اكثر شهرهاي كشور برعهده منابع زير زميني خصوصا چاههاي عميق مي باشد و به اين منظور تعداد زيادي چاه عميق در شهرها و شعاع اطراف حفر شده است كه جهت اطمينان از عملكرد صحيح اين چاهها انجام سركشي هاي منظم از آنها ضروري است كه با توجه به اينكه هزينه سركشي و كنترل اين چاهها بعلت بعد مسير و قرار گرفتن آنها در مناطق خارج شهر و فاقد جاده دسترسي مناسب مقدار قابل ملاحظه اي است. بعلاوه قرار گرفتن اين چاهها در مناطق دور از دسترس موجب افزايش موارد سرقت از آنها مي گردد. لذا اهتمام به امر تله كنترل و مانيتورينگ اين چاهها ضروري و مقرون به صرفه است كه با توسعه روزافزون برداشت آب و كاهش سطح سفره هاي زير زميني و لزوم گرايش به استفاده از منابع آبي جايگزين و اهميت مديريت يكپارچه منابع آبي و خطوط انتقال مذكور و با تكميل طرح هاي در حال اجرا و انجام طرح هاي آتي انتقال آب بين حوزه هاي مختلف مبحث پايش كمي و كيفي آب و پساب خروجي در صنعت آب و فاضلاب از اهميت ويژه اي برخوردار خواهد شد.

سامانه هاي اسكادا به منظور تأمين كنترل و مانيتورينگ بلادرنگ عمليات فرايندي و تعيين ارتباط هاي معني دار تجهيزات فرايندي براي بهره بردار استفاده مي شوند. با استفاده از سيستم مزبور، ارتباطات لازم بين مراكز مختلف اجرا ميشودكه به اين منظور تجهيزات ابزار دقيق و سيستم هاي كنترل اتوماتيك و تله متري براي تاسيسات در نظر گرفته ميشود.

هدف كلي سامانه اسكادا ايجاد توانايي در سيستم به منظور فراهم سازي بانكهاي اطلاعاتي بهنگام از وضعيت انتقال و توزيع آب و جمع آوري فاضلاب و خدمات وابسته به آن به صورت مطمئن و كارآمد ميباشد. بدين منظور سامانه اسكادا و اتوماسيون بايد بتواند امكان كنترل صحيح و كامل فرايند را با استفاده ازاطلاعات ارائه شده توسط بهره بردار مربوطه ايجاد نمايد.

در مجموع با استقرارسيستم تله متري و كنترل از راه دور در تاسيسات آب و فاضلاب كشور بخشي از ابزار مديريت يكپارچه منابع آب فراهم مي گردد

برنامه های آتی

 
 • استقرار استاندارد مديريت مصرف انرژي ISO ۵۰۰۰۱ در كليه شركت هاي آب و فاضلاب
 • اجراي برنامه هاي مديريت مصرف انرژي باتوجه به قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب مجلس شوراي اسلامي جهت كنترل مصرف انرژي
 • پيگيري جهت تقسيط پرداخت بدهي هاي برق و جلوگيري از انباشت آن در شركت هاي آب و فاضلاب
 • تهيه Master Plan , Action Plan براي هريك از تاسيسات جهت افزايش راندمان و استفاده ازانرژي هاي نو
 • به منظور مسئول شناختن روساي ادارات جهت پرداخت هزينه هاي برق، بهره وري در مصرف انرژي و افزايش راندمان تاسيسات، درآمد هريك از ادارات آب و فاضلاب در شهرها و روستاها به اين امر اختصاص يابد
 • تبديل هريك از ادارات آب و فاضلاب به ساختمان سبز (Green Building)
 • استفاده از شركت هاي خدمات انرژي (ESCO) به منظور انجام مميزي انرژي و طراحي مجدد تاسيسات
 • استفاده از ظرفيت هاي موجود و منابع طبيعي ايران به منظور تامين برق تاسيسات جديد و در دست بهره برداري آب و فاضلاب با استفاده از انرژي هاي نو ( خورشيدي، هيدرو پاور، بيوگاز، باد، زمين گرمايي )
 • استفاده از مشاركت بخش خصوصي جهت ساخت و بهره وبرداري از نيروگاههاي انرژي هاي پاك در تاسيسات آب و فاضلاب
 • استفاده از وام بانكي به منظور تامين برق تاسيسات آب و فاضلاب با استفاده از انرژي هاي نو و ايجاد تنوع در سبد حامل هاي انرژي جهت كاهش تدريجي سهم هزينه برق بازاي هر واحد محصول
 • استفاده از ظرفيت هاي ملي (سازمان انرژي هاي نو ايران و سازمان بهره وري انرژي ايران )
 • استفاده از ظرفيت هاي بين المللي جهت سرمايه گذاري و انتقال تكنولوژي در استفاده از انرژي هاي پاك ومكانيزه نمودن تاسيسات آب و فاضلاب

ماموریت

 
 • تضمين امنيت انرژي تاسيسات آب و فاضلاب از طريق بهبود بهره وري انرژي در جانب تقاضا و مصرف
 • پيشگيري از تخريب محيط زيست محلي، منطقه اي و جهاني بكمك كاربرد منطقي انرژي و استفاده از مزاياي طرح توسعه پاك (CDM) مطابق با پروتكل كيوتو
 • تضمين نيل به توسعه پايدار
 • تنظيم رفتار هدفمند مصرف كنندگان انرژي تاسيسات آب و فاضلاب با توجه به ابزار تعرفه و اعمال مديريت بار
 • افزايش راندمان انرژي تاسيسات آب و فاضلاب با استفاده از فن آوري هاي نوين
 • كاهش سهم هزينه برق و كاهش سهم هزينه نگهداري و تعميرات در قيمت تمام شده آب و فاضلاب
 • اجراي سيستم هاي كنترل خودكار براي كنترل يكپارچه مصرف انرژي در فرايندهاي آب و فاضلاب
 • استفاده از انرژي هاي نو در تاسيسات آب و فاضلاب به عنوان منبع انرژي مطمئن و مستمر
 • انجام عمليات پايش ، كنترل و جمع اوري داده ها در دو بخش آب و فاضلاب جهت اجراي سيستم SCADA
 

اهداف

 

هدف از استقرار مديريت انرژي و سامانه هاي كنترل ايجاد فرآيندي است متشكل از برنامه ريزي، سازماندهي، كارگزيني، هدايت، رهبري و نظارت جهت رسيدن به شدت و قيمت مطلوب انرژي و در نتيجه كاهش سهم هزينه انرژي و سهم هزينه نگهداري و تعميرات در قيمت تمام شده محصول، به طوري كه سطح خدمات سيستم آب و فاضلاب كاهش نيابد و از تكنولوژي هاي جديد استفاده گردد.

دستاوردهاي استقرار سامانه اسكادا در تاسيسات آب و فاضلاب كشور

 
 • ايجاد توازن بين توليد و توزيع آب
 • كنترل كيفيت آب در شبكه توزيع و منابع آب
 • كنترل مصرف انرژي و افزايش راندمان انرژي تاسيسات
 • كنترل هدررفت آب
 • پيش بيني و تعيين تقاضاي آب
 • مديريت تقاضاي آب
 • كنترل تاسيسات آب و فاضلاب به لحاظ امنيتي و پدافند غير عامل
 • استقرار سيستم تعميرو نگهداري بصورت ONLINE
 • افزايش كيفيت پساب تحويلي به محيط زيست
 • كنترل فرايند جمع آوري و تصفيه فاضلاب
 • كاهش مصرف آب به دليل امكان مديريت منابع
 • اصلاح و بهبود مديريت داراييها
 • كاهش چشمگير شكايات مشتري، بدليل امكان مديريت و سرعت در رفع معايب و ايرادات
 • كاهش ساعت كاري مورد نياز براي عيب يابي تجهيزات تامين فشار يا ساير تجهيزات واحدهاي مرتبط با صنعت آب و فاضلاب كه مطابق طراحي انجام شده، كار نميكنند.
 • توليد گزارشات اتوماتيك حسب نياز مديران و كاربران
 • كاهش هزينه عملكرد نگهداري و تعميرات سيستم و در نتيجه كاهش نيروي انساني مورد نياز جهت موقعيت يابي عيوب
 • امكان بكارگيري همزمان ساير نرم افزارها با نرم افزار SCADAيا امكان ارتباط با زير سيستم هاي مرتبط با سيستم اطلاعات مديريتي مثل GIS
 • امكان مديريت و موازنه حجمي آب و كاهش آب بحساب نيامده و آب بدون درآمد
 • امكان استفاده از مدل هاي محاسبات هيدروليكي و مقايسه آن با اطلاعات بهنگام برداشتي از شبكه
 • امكان پيشگيري و افزايش سرعت پاسخ در حوادث غير مترقبه و اتخاذ تدابير لازم در مديريت بحران

برنامه هاي آتي دفتر تله متري و سامانه هاي كنترل

 
الف- امكان سنجي و انجام مطالعات در خصوص مقايسه استفاده ازانواع قرارداد ها در طرح هاي اسكادا و بررسي مزايا و معايب آنها در هريك روش هاي ذيل
 • امكان سنجي استفاده از قرارداد هاي طرح و ساخت EPC
 • امكان سنجي استفاده از قرارداد هاي ساخت، تملك و بهره برداري BOO
 • امكان سنجي استفاده از قراردادهاي ساخت ، بهره برداري و واگذاري BOT
 • امكان سنجي استفاده از قرارداد هاي ساخت ، واگذاري و بهره برداري BTO
 • امكان سنجي استفاده از قرارداد هاي اماني
ب- تعيين پارامترهاي استاندارد مد نظر براي مخابرات مركز راهبري آب و فاضلاب
 • بررسي حجم اطلاعات مورد نياز جهت مبادله
 • بررسي پاسخ زماني مد نظر
 • بررسي قابليت اطمينان (Reability) و دسترس پذيري (Availability) مورد نياز لينك ها
 • بررسي استانداردهاي مورد نياز براي Security
 • بررسي تهيه طرح جامع مخابراتي جهت برقراري ارتباط بين نقاط با مراكز راهبري
 • بررسي استخراج موقعيت جغرافيايي نقاط انتخابي و مراكز راهبري مربوطه
 • بررسي توپولوژي ارتباطي بين نقاط با مراكز راهبري مربوطه
 • مقايسه انواع سيستم هاي مخابراتي
ج- برنامه ريزي تدوين بودجه جهت استقرار سيستم تله متري و كنترل از راه دور
 • استقرار سيستم اتوماسيون و كنترل محلي در تاسيسات آب و فاضلاب متناسب با بودجه مصوب سالانه
 • برنامه ريزي استقرار سيستم SCADA در سطح استان ها طي برنامه پنجم و ششم توسعه
 • برنامه ريزي استقرار مركز ملي پايش تاسيسات آب و فاضلاب در سطح كشور تا سال ۱۴۰۴
نقشه راه دستيابي به سيستم جامع اسكادا در سطح كشور براساس چشم انداز۱۴۰۴

جهت استقرار سامانه اسكادا در دو بخش آب و فاضلاب در هفت سطح مركز راهبري ملي، استاني،شركتي، امور، شهرستان، مجتمع هاي روستايي و اتوماسيون تاسيسات آب و فاضلاب مراحل زير مي بايست در نظر گرفته شود:

 • تامين زير ساخت هاي مورد نياز تاسيساتي جهت پياده سازي سيستمهاي اتوماسيون محلي و اسكادا
 • پياده سازي سيستمهاي جامع اتوماسيون در تاسيسات
 • تامين زير ساخت هاي ارتباطي و نرم افزاري مورد نياز
 • يكپارچه سازي زير ساخت هاي اطلاعاتي در سيستمهاي مختلف نظير CMMS,GIS,SCADA
 • استقرار مركز ملي راهبري و مديريت جامع تاسيسات آب و فاضلاب

اطلاعات تماس
 • شماره تماس:89603300-021
 • پست الکترونیکی دفتر انرژی و سامانه های کنترل : energy@nww.ir
 • وبلاگ دفتر انرژی و سامانه های کنترل : http://energy-abfa.blogfa.com
بنرها

loading...
loading...
loading...
loading...
002429