X

دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش

 

معرفی دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش

ساماندهی، یادگیری، اخلاق

 

دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش از پیش از ورود افراد به سازمان و در تمام طول دوران خدمتی کارکنان؛ همراه آن ها است. عمده فعالیت های این دفتر را می توان در دو نظام جذب و تامین و نظام آموزش و بهسازی دسته بندی کرد.

 

برای جذب، ساماندهی و به کارگیری نیروی انسانی؛ نیازمند "شناخت انسان" هستیم.

ملاقات مردمی: روزهای یکشنبه بعدازظهر با تعیین وقت قبلی

(جهت هماهنگی و گرفتن وقت ملاقات با شماره تلفن دفتر توسعه منابع انسانی و آموزش تماس حاصل فرمایید)

چشم انداز

 

تامین و به کارگیری منابع انسانی کارآمد به گونه ای که این کارکنان بتوانند به نحوی عمل نمایند که آحاد جامعه در حد استانداردهاي ملي و بين المللي به آب شرب كافي و سالم و امكانات جمع آوري، انتقال و تصفيه بهداشتي فاضلاب؛ دسترسي داشته و كشور نیز درحوزه هاي حفاظت منابع آب، كمك به حفظ محيط زیست، تأمين بهداشت عمومي مردم و صدور خدمات فني و مهندسي در منطقه به عنوان كشوري پيشرو، شناخته شود.

وظایف

 
 • نظارت بر به روز آوری اطلاعات کمی و کیفی منابع انسانی و توزیع آن ها بر حسب پستهای سازمانی
 • نظارت بر نياز سنجي نيروي انساني در راستاي سياست ها و استراتژي هاي تعيين شده به منظور حصول اطمينان از تامين نيازهاي حال و آينده پرسنلي سازمان
 • راهبری فرآيند به کارگیری نيروي انساني بر اساس دستورالعمل ها و ضوابط
 • نظارت بر سامان دهی منابع انسانی (ماموریت، انتقال و...)
 • نظارت بر اجرای طرح انتخاب و انتصاب مدیران
 • مطالعه و نظارت بر تعيين نيازهاي آموزش بر اساس اهداف کل صنعت و نيازهاي شغل و شاغل
 • نظارت بر تدوين برنامه هاي آموزش بر اساس اهداف وزارت نيرو و نياز سنجي هاي صورت گرفته
 • نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزش بر اساس برنامه تدوين شده و استانداردهاي موجود
 • نظارت بر ارزيابي و تعيين اثر بخشي دوره هاي آموزشي بر اساس استاندارد ها و روش ها
 • نظارت بر ایجاد بانک اطلاعات آموزشی منابع انسانی (شناسنامه آموزشی کارکنان )
 • راهبری طرح صلاحیت حرفه ای صنعت آب و فاضلاب
 • تهیه وتدوین دستورالعمل و آیین نامه ها حسب نیاز ونظارت براجرای آن ها
 

اهداف

 
 • برنامه ریزی، ساماندهی و تامین منابع انسانی متخصص موردنیاز صنعت
 • اجرای دوره های آموزشی با کیفیت و مورد نیاز صنعت آب و فاضلاب
اطلاعات تماس
 • شماره تماس: 89604681-021
 • ایمیل:hrd@nww.ir
 • فکس: 88952508
 • مدیرسایت: نورا سالاریه تلفن تماس: 89604683 : ایمیل: salarieh@nww.ir
بنرها

loading...
loading...
loading...
loading...
006393