X

دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب

معرفی دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب

 

دفتر نظارت بر بهره ‏بردارى فاضلاب یكى از زیر مجموعه‏ هاى معاونت راهبری و نظارت بر بهره ‏بردارى شركت مهندسى آب و فاضلاب كشور است كه به منظور هماهنگى، نظارت، آموزش، شناخت نیازها، ارائه‌ی دستورالعمل‏ها و رهنمودها، گردآورى و تجزیه و تحلیل داده‏ هاى بهره‏ بردارى از سامانه ‌‏هاى فاضلاب كشور و در نهایت ارتقاء و بهبود روش ‏هاى بهره ‏بردارى از این سامانه ‌‏ها تشكیل شده است.

از آنجا كه در نظام جمهورى اسلامى ایران و بر اساس اصل پنجاهم قانون اساسى، جلوگیرى از آلودگى ‏هاى محیط زیست و حفظ آن از اثرات مخرب آلاینده‏ ها وظیفه‌ی همگانى تلقى گردیده و دستیابى به این مهم در بخش آلودگى آب، تنها با احداث سامانه‌‏ هاى فاضلاب (با توجه به اولویت‏ها) و بهره ‏بردارى صحیح از آن‏ها امكان‏ پذیر است، دفتر نظارت بر بهره ‏بردارى فاضلاب با توجه به لزوم حفاظت از محیط زیست و بهداشت همگانى، در جهت حفاظت از سرمایه‏ ها و منابع ملى، توجه به مفهوم توسعه‌ی پایدار و فن‏آورى مناسب فعالیت می‌نماید.

چشم انداز

 

چشم‌انداز دفتر نظارت بر بهره‌برداری فاضلاب، تبدیل شدن به یك مجموعه‌ی مؤثر و كارآمد در سطح كشور است كه توانایى پاسخگویى به نیازهاى رو به رشد راهبرى و بهره‏ بردارى از سامانه‌‏هاى جمع‏ آورى، تصفیه و دفع فاضلاب را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در شركت‏هاى آب و فاضلاب داشته باشد و بتواند اهداف حفاظت از محیط زیست را در بخش بهره‏ بردارى از فاضلاب تحقق بخشد. چشم‌اندازی كه دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب برای شركت‌های آب و فاضلاب ترسیم نموده است عبارت‌ است از : جمع‌آوری، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب‌ها با هدف رعایت بهداشت عمومی، توسعه‌ی پایدار، حفاظت محیط زیست و در نهایت بازچرخانی و استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه‌شده و كاهش مصرف انرژی

ماموریت

 
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻬﺎم و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻓﺎﺿﻼب
 • مدیریت ملى براى نهادینه شدن شیوه‏ هاى صحیح بهره‏ بردارى از سامانه‌‏هاى فاضلاب در شركت‏هاى آب و فاضلاب
 • پاسخگویى به نیازهاى در حال تغییر و رو به رشد شركت‏هاى آب و فاضلاب در زمینه‌ی بهره ‏بردارى اصولى از سامانه‌‏هاى فاضلاب
 • بهره‏‌مند نمودن شركت‌هاى آب و فاضلاب از دانش و فن‌آورى روز به‌منظور ارتقاء روش‏هاى بهره ‏بردارى از سامانه‌‏هاى فاضلاب
 • تسرى تجارب سایر كشورها در شركت‏هاى آب و فاضلاب با توجه به شرایط و نیازهاى آن‌ها
 • ایجاد زمینه‏ هاى مناسب برای به‌روز نمودن دانش و مهارت بهره ‏برداران تأسیسات فاضلاب
 

اهداف

 
 • انجام امور ستادی و پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تداركاتی و آموزشی شركت‌های آب و فاضلاب
 • بررسى و تجزیه و تحلیل اطلاعات و شناخت تنگناهاى موجود
 • دسترسى به راه‌حل‏هاى اصولى و علمى برای رفع مشكلات موجود
 • دستیابى به فن‏آورى متناسب با سامانه‌های فاضلاب كشور
 • ارایه‌ خط‌مشى به شركت‏هاى آب و فاضلاب به‌منظور مهندسى مجدد و ارتقاء سامانه‌های فاضلاب
 • خدمات دهى مناسب به مشتركین
 • ارتقای كمى و كیفى بهره ‏بردارى از سامانه‌های فاضلاب كشور

وظایف

 

دفتر نظارت بر بهره ‏بردارى فاضلاب در زمینه ‏هاى ادارى، نظارتى، مشاوره ‏اى و آموزشى داراى وظایف زیر مى‏باشد

اداری

 
 • گردآورى، تجزیه و تحلیل و به ‌روز نگاه داشتن داده ‏هاى بهره ‏بردارى (به‌منظور شناخت كارآیی تأسیسات) توسط سامانه‌ جامع کشوری با هدف شناخت و ارزیابی بهتر و ارتقاء روش‌های بهره‌برداری
 • تدوین و محاسبه‌ی شاخص‏هاى مهم بهره ‏بردارى از فاضلاب و ارایه‌ی آن به مسئولین ذی‌ربط بطور سالیانه
 • ارزیابی برنامه ها و عملكرد شركتهای آب و فاضلاب در بخش بهره‌برداری فاضلاب
 • تدوین شاخص‌ها و سرفصل‌های مورد نیاز برای درج در ضوابط ناظر بر بودجه شركت‌های آب و فاضلاب به طور سالیانه
 • شركت در جلسات سالیانه بررسی عملكرد شركت‌ها و نیز جلسات تدوین و تصویب ضوابط ناظر بر بودجه آن‌ها
 • حضور فعال و مؤثر در جلسات مرتبط با مسائل آلودگی آب و بخش فاضلاب و ارایه راه‌كارهای مناسب با ظرفیت‌های موجود بخش آب و فاضلاب كشور
 • تعامل با كلیه نهاد های نظارتی چون وزارت بهداشت ، سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت كشور در خصوص موضوعات و مسائل مرتبط با فاضلاب های خانگی
 • نظارت بر اجرای برنامه ایمنی فاضلاب (SSP) با مشارکت سازمانهای ذینفع در شرکتهای تابعه

نظارتی و مشاوره ای

 
 • كنترل طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی فاضلاب و ارایه نكته نظرات اصلاحی و تكمیلی و شركت در جلسات مرتبط
 • اظهار نظر و همكاری در تصویب طرح‌های مطالعات فاضلاب به‌منظور ملحوظ نمودن تجربیات بهره‌برداری در تصویب طرح‌های فاضلاب
 • نظارت برمطالعات و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی وارتقاء تأسیسات فاضلاب
 • نظارت بر نحوه‌ی بهره‏ بردارى و راهبرى سامانه‌های فاضلاب از طریق بازدیدهاى میدانی
 • نظارت بر تهیه، تدوین و ارایه‌ی دستورالعمل‏های عملیاتی و رهنمودهاى بهره ‏بردارى اصولى و نگهدارى بهینه از تأسیسات فاضلاب
 • مشاركت در تعیین اولویت های تحقیقاتی
 • نظارت بر امور ایمنی تأسیسات فاضلاب
 • مدیریت بحران‌های فاضلاب
 • پایش و ارزیابی پسآب‌های خروجی از تصفیه‌خانه‌ها بر اساس استانداردهای زیست‌محیطی
 • بررسی متون و منابع علمی به منظور تدوین رهنمودهای بهره‌برداری از فاضلاب و رفع نیازها و پاسخگویی به پرسش‌های شركت‌های آب و فاضلاب

آموزشی

 
 • تعیین نیازهاى آموزشى شركت‏هاى آب و فاضلاب در زمینه‌ی فاضلاب از طریق بررسى و مطالعه
 • مشاركت علمی در برگزاری همایش‌های مربوط به فاضلاب
 • همكارى و نظارت در برگزارى كارگاه‏هاى آموزشى مورد نیاز بخش فاضلاب، در شركت‏هاى آب و فاضلاب
 • همكارى در ارائه‌ی آموزش عمومى براى حفاظت از شبكه‏ هاى فاضلاب
 • ارتقای سطح دانش و انتقال تجربیات بهره‌برداری از تأسیسات فاضلاب از طریق برگزاری گرد‌همایی‌ها و كارگاه‌های آموزشی تخصصی
وبینار مشترک ایران و آلمان
وبینار “روشهاي تشخيص عيوب، ارزيابي و بازسازي شبكه هاي فاضلاب با تاكيد بر بهره برداري“، با مشارکت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و آژانس محيط زيست ایالت بايرن آلمان در روز سه شنبه ، تاریخ ١٤٠٠/٩/٢٣ و راس ساعت ١١:٠٠ به وقت تهران برگزار میگردد. ورود به وبینار از طریق لینک زير و انتخاب گزينه ...
دوشنبه، 22 آذر 1400 - 09:01
تمدید گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگه داری از تاسیسات فاضلاب
دوشنبه، 01 مهر 1398 - 13:55

     درگاه سامانه تشخیص صلاحیت پیمانکاران

 

 

**درخواست کننده محترم، لطفا جهت ثبت نام به درگاه ملی مجوزهای کشور g4b.ir مراجعه نمائید.

راهنمای دریافت مجوز گواهی نامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات فاضلاب

قابل توجه کلیه پیمانکاران بهره بردار بخش فاضلاب:

لطفا جهت دریافت گواهی صلاحیت بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب و شبکه های جمع آوری فاضلاب پس از دریافت و مطالعه آیین نامه و راهنمای سامانه تشخیص صلاحیت نسبت به ثبت نام اقدام نمایید در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره های 89603314 و یا 89603316 تماس حاصل فرمایید

 

لیست اسامی شرکتهای تعیین صلاحیت شده در بهره برداری و نگه داری از تاسیسات فاضلاب

لیست شرکتها ی تعیین صلاحیت شده به تفکیک رتبه 

 

مجوز شرکت در مناقصات بهره برداری

 

اسامی پیمانکارانی که پس از تکمیل مدارک تا تاریخ 1401/11/10 کلیه مراحل انجام تشخیص صلاحیت را طی نموده و در انتظار تشکیل کمیسیون برای صدور گواهینامه می باشند.

 


فوری- تمدید گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگه داری از تاسیسات فاضلاب

مقتضی است کلیه شرکتهایی که مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت بهره برداری از تاسیسات فاضلاب آنها تا این تاریخ به پایان رسیده است در اسرع وقت نسبت به ارائه نامه درخواست تمدید به کمیسیون تشخیص صلاحیت اقدام نمایند. لازم به ذکر است که ارائه آخرین تغییرات در شرکت و افراد فنی و همچنین قرارداد پروژه هایی که بعد از دریافت گواهینامه انجام شده اند به همراه گواهی حسن انجام کار، ضروری است. بدیهی است پس از پایان اعتبار گواهینامه مذکور شرکتها مجاز به شرکت در مناقصات بهره برداری نخواهند بود

طرح سوال


با توجه به شرایط موجود و شیوع بیماری کرونا فرایند اخذ گواهی صلاحیت بهره برداری از تاسیسات فاضلاب به چه صورت است؟

لطفا جهت دریافت گواهی صلاحیت بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب و شبکه های جمع آوری فاضلاب پس از دریافت و مطالعه آیین نامه و راهنمای سامانه تشخیص صلاحیت نسبت به دریافت نام کاربری و کلمه عبود از سامانه g4d.ir اقدام نمایید و سپس وارد سامانه تشخیص صلاحیت شده و مدارک مورد نظر را بارگذاری نمایید در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره های 89603312 الی 89603316 تماس حاصل فرمایید

جهت مشاهده اطلاعات آماری سالیانه تصفیه خانه های فاضلاب و شبکه های جمع آوری فاضلاب به کدام بخش سایت مراجعه کنم؟

با مراجعه به "مرکز اسناد" و زیر شاخه "اطلاعات آماری" امکان مطالعه و دانلود اطلاعات مربوط به تصفیه خانه ها و شبکه های جمع آوری فاضلاب به تفکیک سال وجود دارد.

محتوای مطالب آموزشی سایت چیست و چگونه قابل دسترسی می باشد؟

با مراجعه به "مرکز اسناد" زیر سایت دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب و بخش مطالب آموزشی میتوانید کلیه مطالب مربوط به پایش و راه اندازی فرایند لجن فعال را مطالعه و دانلود نمایید.

تشکیل پرونده و اخذ گواهی صلاحیت بهره برداری از تاسیسات فاضلاب چه مراحلی دارد؟

در زیر سایت دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب به بخش "مرکز اسناد" و سپس "آیین نامه ها" مراجعه کرده و آیین نامه های تشخیص صلاحیت بهره برداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب را به همراه ضمائم آن به دقت مطالعه نموده و مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه ها و با دانلود فرمهای مربوطه در همان بخش نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام نمایید.

جهت مشاهده لیست پیمانکاران صلاحیت دار در بخش فاضلاب به کدام بخش سایت مراجعه کنم؟

با مراجعه به زیر سایت دفتر نظارت بر بهره برداری فاضلاب و بخش "پیمانکاران" لیست شرکتهای تعیین صلاحیت شده و لیست شرکتهایی که پرونده آنها تکمیل بوده و منتظر برگزاری کمیسیون میباشند و میتوانند در مناقصات بهره برداری شرکت کنند، قابل دانلود می باشد.