X

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری

 

این دفتر از دفاتر تخصصی معاونت منابع انسانی و پشتیبانی است که نظارت بر عملکرد، راهبری و تسهیل سیستم های مدیریتی، ارتقاء کیفیت و بهبود بهره وری سازمانی از طریق اصلاح ساختارهای سازمانی، ارائه الگوهای مناسب سیستم های نوین مدیریتی و پیگیری امور مربوط به ارتقاء رتبه ، حقوق و مزایا و امور بیمه ای کارکنان صنعت را، در جهت توسعه معیارهای مدیریت در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت های زیرمجموعه بر اساس اهداف کلی به شرح زیر بر عهده دارد.

چشم انداز

 

شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور در سال ۱۳۷۱ به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و در جهت تحقق مفاد ماده (۱۷) قانون تشكیل شركت‌های آب و فاضلاب در هیئت دولت مصوب گردید و بر اساس پیشنهاد وزارت نیرو، اساس‌نامه مادر تخصصی شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی رسید.

هدف از تشكیل شركت، ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت نیرو در امور آب و فاضلاب شامل مدیریت صحیح، نظارت و ارزیابی عملكرد، هدایت و راهبری، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌های زیرمجموعه در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و همچنین كارگزاری وزارت نیرو برای انجام نظارت‌ها و تدوین برنامه‌ها تدوین گردید

ماموریت

 

شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور در سال ۱۳۷۱ به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور و در جهت تحقق مفاد ماده (۱۷) قانون تشكیل شركت‌های آب و فاضلاب در هیئت دولت مصوب گردید و بر اساس پیشنهاد وزارت نیرو، اساس‌نامه مادر تخصصی شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی رسید.

هدف از تشكیل شركت، ساماندهی فعالیت‌های تصدی وزارت نیرو در امور آب و فاضلاب شامل مدیریت صحیح، نظارت و ارزیابی عملكرد، هدایت و راهبری، افزایش بازدهی و بهره‌وری و استفاده مطلوب از امكانات شركت‌های زیرمجموعه در چارچوب سیاست‌های وزارت نیرو و همچنین كارگزاری وزارت نیرو برای انجام نظارت‌ها و تدوین برنامه‌ها تدوین گردید

 

اهداف

 
  • توسعه فعالیتهای تعالی سازمانی
  • طرح ریزی و پیگیری اجرای برنامه های اصلاح نظام تحول اداری
  • طراحی، بازمهندسی و بروزآوری ساختار سازمانی
  • پیگیری ارتقا سطح بهره وری در سازمان
  • توسعه نظام نظام های نوین مدیریتی از جمله مدیریت کیفیت، نظام پیشنهادها، مدیریت دانش و ...
  • طراحی و اصلاح فرایندهای صنعت و احصاء خدمات منتج از فرایندها
  • طراحی و ایجاد بانک های اطلاعاتی مختلف جمهت ممیزی امور مرتبط
  • نظارت بر تهیه و تدوین بودجه حوزه توسعه مدیریت شرکت های زیر مجموعه
  • پیگیری امور مربوط به حقوق و مزایا و بیمه ای کلیه کارکنان صنعت از جمله ایثارگران
  • پاسخگویی مراجع مختلف نظارتی در خصوص امور مربوطه
loading...
loading...
loading...
loading...
001386