X

هدفمندی یارانه ها

فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره طرح هدفمندكردن یارانه ها:

هدفمندكردن یارانه ها جزو آرزوها بود

از مسأله عدالت دست برندارید، این قضیه عدالت را دنبال كنید، مسأله فسادستیزى، حمایت از طبقات ضعیف، ساده زیستى، نگاه به مناطق دوردست و محروم، توجه به مشكلات گوناگون مردم (را دنبال كنید). این ها اصولى است كه اگر رعایت بشود و بر این ها پاى فشرده بشود، هم خدا را راضى مى كند، هم مردم را از هر مسؤول و از هر نظامى خشنود و دلشاد مى كند. این ها را ادامه بدهید.

عدالت فقط عدالت در مسائل اقتصادى نیست، یك بخش عمده اش مسأله اقتصاد است. در قضاوتها، در داورى ها، در نگاه ها، در نظرها، در اظهارات، در موضعگیرى ها، همه بایستى شاخص عدالت را در نظر داشته باشیم. از همه مبتلابه تر، همین مسأله عدالت اقتصادى و عدم توزیع عادلانه ثروت عمومى و درآمد عمومى ملى بین آحاد جامعه است كه نمونه هاى فراوانى دارد كه زیاد است و یكى اش همین یارانه ها است كه ما خودمان یارانه مى دهیم، به فقیر كمتر مى دهیم، به غنى بیشتر مى دهیم! الان اینجور است. الان یارانه هایى كه دولت دارد مى دهد، بیت المال دارد مى دهد، به فقرا داریم كمتر یارانه مى دهیم، به اغنیاء بیشتر داریم مى دهیم. این هدفمندكردن یارانه ها كه مطرح شده، واقعا یك امر مهمى است. سالها است كه این جزو آرزوها است، جزو كارها است. بنده در دولتهاى قبل، دو سه مرتبه كتبا و شفاها به دولتها گفته ام، منتها دنبال این نمى رفتند، كار سختى است، كار پردردسرى است. همین طور ترجیح مى دادند كه بماند. حالا این دولت دنبال این كار رفته. بالاخره باید این را دنبال كنید، كار ظریفى هم هست.

جرأت اقدامش باارزش است

این مسأله طرح تحول كه دولت مطرح كرد، این هم از همان كارهاى بزرگ و از همان كارهایى است كه جرأت اقدام به آن كار، خودش باارزش است. همین مسأله هدفمندكردن یارانه ها، واقعا چیز خیلى مهمى است، در دولتهاى قبل هم مطرح بوده، بارها صحبت شده بود و گفته شده بود، منتها پیشرفت نمى كرد یا مشكلاتى كه در قضیه بانكها و مالیات و بیمه و گمرك و سایر چیزهایى كه در بخشهاى مختلف این طرح تحول وجود دارد، كارهاى بسیار بزرگ و مهمى است، حتما هم باید انجام بگیرد.

هدفمندكردن یارانه ها؛ بخشى از طرح تحول اقتصادى

در زمینه مسائل اقتصادى كارهاى خوبى انجام گرفته. خوب است كه این گزارش را در معرض اطلاع عموم بگذارید، یعنى چیزى باشد كه همه این گزارش دولت را در زمینه كارهایى كه انجام گرفته، بشنوند. آنچه من رویش تكیه مى كنم، همین طرح تحول اقتصادى است كه در دولت نهم مطرح شد. الان هدفمندكردن یارانه ها كه یك بخشى از آن طرح تحول بود، (در حال اجراشدن است)، همه هم متفق القولند - اگرچه حالا در كیفیت اجرا ممكن است اختلاف نظرهایى باشد - لیكن بخشهاى دیگر طرح تحول اقتصادى كه درباره نظامهاى پولى و بازرگانى و گمركى و امثال این ها بود، نباید مغفول عنه قرار بگیرد، آن ها هم بایستى حتما دنبال شود. طرح تحول اقتصادى، كار مهم و بزرگى بود. ما توصیه مى كنیم، از جمله چیزهایى كه از بین راه برنگردید، همین طرح تحول اقتصادى است، آن را واقعا دنبال كنید.

هدفمندكردن یارانه ها؛برخوردارى بیشتر محرومین

مسأله هدفمندكردن یارانه ها ناشى از تجربه بلندمدت نخبگان كشور است كه در طول این سالها به این نقطه رسیده اند كه یارانه هایى كه از كیسه بیت المال - یعنى از جیب عموم مردم - بیرون مى رود و به عموم تعلق مى گیرد، بیشتر متوجه قشرهایى بشود كه نیاز آن ها بیشتر است، یعنى قشرهاى محروم و طبقات متوسط به پائین جامعه از بیت المال و از كیسه عمومى ملت بیشتر برخوردار شوند تا طبقات بسیار مرفه و كسانى كه در حقیقت احتیاجى هم به این یارانه ها ندارند. رسیدن به این حقیقت و تصمیم و عزم راسخ بر اجراى آن، ناشى از تجربه طولانى مدتى است كه در طول این سالها متراكم شده است و به مرحله عمل درآمده است.

در مسائل اقتصادى اگرچه محور فعالیت اقتصادى و تصمیم گیرى هاى اقتصادى دولت است، اما بقیه قوا هم خیلى نقش دارند، قوه قضائیه هم نقش دارد، قوه مقننه هم نقش دارد. آن ها باید به وظائفشان در این زمینه ها عمل كنند، كمك كنند. بخش خصوصى و دستگاه هاى مرتبط با بخش خصوصى مثل اتاقهاى بازرگانى و امثال این ها و بعضى از بنیادهایى كه هستند، این ها همه بایستى در این جهت همراه باشند و با دولت همكارى كنند و كمك كنند.من همین جا در حضور شما مردم عزیزمان توصیه مى كنم، هم به قوه مجریه، هم به قوه مقننه كه در این مسأله مهم(۷) باید با هم همكارى كنند، باید به هم كمك كنند. از یك طرف قضیه، نگاه به قوه مجریه است - كه بار بر دوش قوه مجریه است، دولت بایستى اقدام كند، عمل كند، پس همه دستگاه هاى دیگر، از جمله دستگاه قانونگذارى باید به دولت كمك كنند - از طرف دیگر هم دولت بایستى آن چیزى كه قانونى است و مراحل قانونى را گذرانده است، معتبر بداند و بر طبق آن عمل كند. بنابراین دولت، مجلس - قوه مجریه، قوه مقننه - در این كار دوشادوش هم حركت كنند، به هم كمك كنند و با هم باشند، "ید الله مع الجماعة ". وقتى با هم بودند، خدا هم كمك خواهد كرد. بنابراین استفاده بهینه از امكانات و منابع موجود كشور و بهره ورى مهم است، بهره ورى بیشتر از آنچه داریم و آنچه كه بسیارى از آن ها متأسفانه مورد اسراف و استفاده غلط قرار مى گیرد.آنچه من امروز به همه ملت عزیزمان و به مسؤولین محترم توصیه مى كنم، این است كه براى دهه پیشرفت و عدالت، همه خودشان را آماده كنند. ما احتیاج داریم به جهش در این راه. ما عقب ماندگى زیاد داریم. با رفتار معمولى نمى شود به نقطه مطلوب رسید، ما به جهش احتیاج داریم. این جهش، ایمان مى خواهد، اخلاص مى خواهد، هماهنگى مى خواهد، همكارى نیروها را با یكدیگر لازم دارد. قواى سه گانه با هم همكارى بكنند، همدلى كنند، به هم كمك كنند، مردم به مسؤولین، به خصوص به قوه مجریه كه وسط میدان است، كمك كنند، همكارى كنند، همراهى كنند، ما بتوانیم راه هاى نرفته را برویم، كارهاى بزرگى كه در انتظار ما است، انجام بدهیم.

كارهاى بزرگ باید انجام بگیرد، كارهاى ماندگار باید انجام بگیرد. همه هم باید كمك كنند. اگر بخواهیم به آن هدفها برسیم، همه باید كمك كنند، سلیقه هاى مختلف را كنار بگذارند

اصناف حضور فعال داشته باشید

همین اصناف و بازار، كسانى بودند كه در دوران اختناق، به این نهضت كمك كردند. امام(ره) فرمود: اصناف بازوى قدرتمند نهضتند. همین طور هم بود، این ها تلاش و مجاهدت كردند. تاجر و كاسب بازارى، سرمایه خودش را در معرض تطاول مأموران بى انصاف رژیم سفاك گذشته قرار داد، براى این كه به مرجع تقلید و به دین خود و نهضت اسلامى كمك كند. این ها را نباید فراموش كرد. در ماههاى قبل از پیروزى انقلاب، صنعتگران و كارگران كشور، بزرگترین ضربه را بر پیكر رژیم پوسیده سفاك پهلوى وارد كردند. این ها را نباید فراموش كرد. در دوران جنگ، كارگران و بسیارى از صنعتگران ما، با فداكارى توانستند حركت صنعتى را در كشور از توقف و ركود و مرگ نجات دهند. مردم، مؤمن و متعهدند.(البته) در سالهاى جنگ و كلا در سالهاى بعد از انقلاب، بعضى از اصناف و كسبه و تجار بسیار بد عمل كردند. كارى كردند كه اگر كسى قصد داشت نسبت به كسبه و بازارى، زبان به بدگویى باز بكند، به طور وفور و فراوان، بهانه و نمونه در اختیارش بود. بعضى سوء استفاده ها كردند، قوانین را زیر پا گذاشتند و به ثروتهاى كلان دست پیدا كردند، در حالى كه مردم - قشرهاى حقوق بگیر، كارگران و كارمندان و نظامیان - به خاطر مشكلات اقتصادى ناشى از جنگ و محاصره اقتصادى، فشارهایى را تحمل مى كردند، آنان در تحمل فشار، خودشان را با این مردم سهیم نكردند، بلكه جمعى از آن ها حتى این فشار را زیاد كردند! این، مناسب چهره اسلامى و انقلابى اصناف مسلمان جمهورى اسلامى نیست. مگر مسأله زندگى اسلامى این است؟ مگر فقط جیب خود (را) پركردن مطرح است؟سیاستهاى نظام جمهورى اسلامى و دولت خدمتگزار این نیست كه از راه كنترلهاى بسیار شدید، مشكلاتى را براى عامه اصناف به وجود بیاورد، ولى این نباید موجب آن بشود كه كسانى سوء استفاده كنند.

اصناف مؤمن، بازرگانان متدین، چهره هاى انقلابى، سابقه داران، جوانان، كسانى كه جبهه ها را دیدید، براى جبهه ها پشتیبانى كردید، آن كاروانهاى كذایى را راه انداختید، چه قدر زحمت را تحمل كردید، كسانى كه در رژیم گذشته آن مبارزات را كردند، آن ایستادگیها را در بازار نشان دادند، كسانى كه در همه حضورهاى سیاسى دوران انقلاب، خودشان را نشان دادند و دشمن را مأیوس كردند، بایستى در اساسى ترین میدانها - یعنى میدان اقتصادى - در خدمت اهداف دولتى و اسلامى و نظام انقلابى - و نه فقط براى سود شخصى - یك حضور فعال داشته باشند و داشته باشیم.

000348