X

بیانیه راهبرد مشارکت

خانه/اطلاع رسانی/اخبار/بیانیه راهبرد مشارکت

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در راستای  اجراي ماده ۹ تصويب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ شوراي عالي اداري موضوع حقوق شهروندي در نظام اداري با عنوان " حق اظهارنظر آزاد و ارائه پيشنهاد در مورد تصميمات و فرايندهاي اداري" راهبردهاي مشاركت شهروندان در تصميمات و فرآيندهاي اداري دستگاه را به شرح ذيل فراهم می نمايد.
1
-شهروندان در صورت مشاهده یا اطلاع از هر گونه تخلف اداری و نقض قوانین و مقررات می توانند موارد را از طریق پرتال دستگاه در بخش صندوق شکایات هیات رسیدگی به تخلفات اداری، گزارش و پیگیری نمایند.
2-شهروندان می توانند پیشنهادات خود را در رابطه با بهبود فرآیندهای خدمات و اصلاح قوانین و مقررات از طریق پرتال دستگاه در بخش ارائه پیشنهاد مطرح نمایند.
3-شهروندان می توانند میزان رضایت خود را از اطلاع رسانی، زمان و پاسخگویی به خدمت از طریق پرتال دستگاه و بخش نظرسنجی خدمت ثبت نمایند.
4-شهروندان می توانند پیشنهادات خود را در رابطه با اصلاح فرآیندها و قوانین و مقررات از طریق سامانه جامع نظام پیشنهادات، طرح و پیگیری نمایند.
5-شهروندان می توانند شکایات خود را در رابطه با کمبود کیفی و کمی آب، حوادث و اتفاقات، عملکرد پیمانکاران... از طریق پرتال شرکت و سامانه پاسخگویی به شکایات ثبت و پیگیری نمایند.
5-ارتباط با شهروندان از طریق سایر کاناهای ارتباطی مانند پست الکترونیک، پیامک، تلفن گویا برقرار می باشد.
6-ارتباط مستقیم شهروندان با مسئولین دستگاه از طریق پرتال شرکت و فرمهای الکترونیکی، پست الکترونیک و تلفن امکان پذیر است.
7-برخی آئین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین مرتبط با حقوق افراد پس از تأييد پيش‌نويس و قبل از تصميم نهايي، در پرتال دستگاه درج شده و طي مدت دو هفته در اختيار عموم براي اظهارنظر قرار می¬گيرد و پس از دريافت نظرات مردمي نسبت به اصلاح و ابلاغ آن اقدام می شود.
8- دستگاه، آخرین نسخه بروز شده خدمات را در پرتال جهت بهره برداری شهروندان انتشار می دهد.
9- دفتر فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک موظف است امکانات فنی لازم جهت تعامل دستگاه با مردم را فراهم نماید. بالطبع بررسی و پاسخگویی به نظرات، انتقادات و پیشنهادات مردمی بر عهده واحدهای متولی خواهد بود.

 

روال مشارکت مردم در تصمیمات دستگاه


•    نظرسنجی
1- ثبت نظر شهروندان در بخش نظرسنجی خدمت پرتال/ ثبت نظرات شهروندان در سامانه ارائه دهنده خدمت پس از انجام خدمت
2- جمع بندی نظرات ارسالی به تفکیک هر خدمت توسط واحد فناوری اطلاعات و ارسال به واحد ارائه دهنده خدمت / جمع بندی نظرات ارسالی توسط واحد ارائه دهنده خدمت
3- بررسی نظرات ارسالی توسط واحد ارائه دهنده خدمت
5-طرح نظرات سازنده در کمیته اصلاح نظام اداری و حقوق شهروندی    
6-اخذ نظرات اعضا کمیته
7-جمع بندی نظرات اعضا کمیته
8-انجام اقدام لازم :       - اصلاح در عملکرد سامانه  - اصلاح در فرآیند ارائه خدمت     -اصلاح در اطلاع رسانی خدمت    -اصلاح در فرآیند پشتیبانی خدمت     - اصلاح در قوانین و مقررات  ...
9-تهیه و ارائه گزارش تحلیلی از تاثیر نظرات مردمی در بهبود خدمات
 

•    پیشنهادات  
1- ثبت پیشنهاد شهروندان در بخش ارائه پیشنهاد خدمت پرتال/ ثبت نظرات شهروندان در سامانه نظام پیشنهادات
2- جمع بندی پیشنهادات ارسالی به تفکیک هر خدمت توسط واحد فناوری اطلاعات و ارسال به واحد ارائه دهنده خدمت / جمع بندی پیشنهادات ارسالی توسط واحد متولی نظام پیشنهادات
3- بررسی پیشنهادات ارسالی توسط واحد ارائه دهنده خدمت
5-طرح پیشنهادات سازنده در کمیته نظام پیشنهادات    
6-اخذ نظرات اعضا کمیته
7-جمع بندی نظرات اعضا کمیته
8-انجام اقدام لازم :       - اصلاح در عملکرد سامانه  - اصلاح در فرآیند ارائه خدمت     -اصلاح در اطلاع رسانی خدمت    -اصلاح در فرآیند پشتیبانی خدمت     - اصلاح در قوانین و مقررات  ...
9-تهیه و ارائه گزارش تحلیلی از تاثیر پیشنهادات مردمی در بهبود خدمات


•    تصویب قوانین و مقررات

1-تهیه پیش نویس دستورالعمل، نظام نامه، آئین نامه... توسط واحد متولی
2-ارسال به واحد فناوری اطلاعات
3-درج پیش نویس در پرتال دستگاه به مدت 2 هفته
4-اخذ نظرات مردم توسط فرم الکترونیکی تعبیه شده در پرتال دستگاه
5-جمع بندی نظرات مردم
6-ارسال به واحد متولی
7-بررسی نظرات مردمی توسط واحد متولی
8-انجام اصلاحات بر اساس نظرات سازنده مردم
9- تهیه و ارائه گزارش تحلیلی از تاثیر نظرات مردمی در تدوین قوانین و مقررات